Przejdź do treści

Człowiek i jego dzieje

  • przez

Jak powstał człowiek ?

Miliony lat temu wydarzyły się na Ziemi niezwykłe rzeczy. Jedno ze zwierząt w nim żyjących osoba stojąca w nieskończoność na dwóch nogach, z ogromną brodą i niskim czołem, nagle zaczęła się rozwijać w niezwykłym tempie. Jego mózg rozszerzył się, jego żywotność wydłużyła się, a jego zachowanie zaczęło nosić ślad inteligencji, którego nie miały inne zwierzęta. Polował w grupach, rozpalał ogniska, przygotowywał posiłki i tworzył coraz bardziej złożone narzędzia. Co sprawia, że ludzie rozwijają się tak szybko? Od dziesięcioleci zastanawiało to naukowców, którzy szukają informacji w genach, która jest niezbędna dla ewolucji naszego gatunku.

W porównaniu z epoką wszechświata lub ziemią, historia ludzkości to tylko niewielka część tego, co wydarzyło się w przeszłości. Jednak dla naszego gatunku jest to żmudny i długotrwały czas, z wieloma wzlotami i upadkami. Proces biologiczny, który prowadzi do rozwoju biologicznego, ekologicznego i anatomicznych cech człowieka przy zdrowych zmysłach, nazywany jest antropogenicznym. Ten wybój na drodze rozwoju, spowodowany pojawieniem się coraz nowocześniejszych technologii, pokazał, że jego kolejne etapy i gałęzie stały się możliwe. Dziś nasi przodkowie to jedna wielka zagadka, a identyfikacja zniszczonych w czasie szczątków opiera się nie tylko na morfologii, ale także na genetyce. 

Historyczny punkt widzenia

Trudno jest określić pochodzenie naszego gatunku. Według jednej z dwóch teorii historia zaczęła się w Afryce 200 000 lat temu. Początkowo sawanna we wschodniej części kontynentu afrykańskiego była zamieszkana przez niewielką liczbę prymitywnych ludzi, którzy podróżowali w formie fal, ale z powodu braku zdolności przystosowania się do głównych warunków środowiskowych poza Afryką szybko wymarli. Jednak fala wypraw, która rozpoczęła się 160-80 000 lat temu, zakończyła się sukcesem. Ludzie są rozproszeni na wszystkich kontynentach świata. Najpierw wjechali na Bliski Wschód, gdzie grupa ludzi podróżowała przez Europę i Azję Północną do istniejącego wówczas mostu lądowego, a następnie do Ameryki Północnej i Południowej. Druga grupa podróżowała wzdłuż południowego wybrzeża Azji do Australii Zarówno badania paleontologiczne, jak i genetyczne potwierdziły teorię. Analizując mitochondrialne DNA odziedziczone tylko z linii matki, można obliczyć wiek pierwszej kobiety. Fakty dowiodły, że kobieta matka Homo sapiens żyła na ziemi zaledwie 200 000 lat temu. Inna hipoteza zakłada, że zróżnicowanie populacji wynika z jednoczesnej jej ewolucji w wielu miejscach, a następnie kontaktu genetycznego i wymiany między tymi rozproszonymi grupami. W tych dwóch hipotezach wspólnym mianownikiem jest to, że z ciekawości nasi przodkowie porzucili znany im świat i ruszyli dalej. Zmieniając się z każdym krokiem, aby dostosować się do nowych warunków. 

Człowiek rozumny

Oczywiście nasi przodkowie spędzali bezczynne dni na drzewach, aż w końcu mieli ochotę wylądować i zamieszkać ziemi. Wysoka trawa i bujne krzewy ograniczają widoczność i dlatego są łatwymi ofiarami drapieżników. Około cztery miliony lat temu prymitywni ludzie zaczęli chodzić na dwóch nogach w wyprostowanej pozycji. Aby było to możliwe, ich kręgosłup stopniowo wydłużał się i wyginał w kształt litery S. Ponadto istnieje trudna technika koordynowania kończyn w naprzemiennych ruchach najpierw lewa noga, potem prawa ręka, potem prawa noga i lewa. Zwiększenie rozmiaru ciała może poprawić regulację temperatury, a tym samym lepiej zapobiegać przedostawaniu się zimna do organizmu. Liczba kości pozostała taka sama, ale duży palec u nogi zmienił pozycję. Kciuk może wykazać się niezwykłą elastycznością i wyjątkową wydajnością nawet w najtrudniejszych zadaniach. Pod kontrolą ognia zmieniła się dieta prymitywnych ludzi, tak że mózg został rozszerzony i powstała mowa. Rozpoczęła się rewolucja, która trwała miliony lat. Skamieniałości znalezione w różnych częściach świata pozwalają naukowcom odtworzyć krok po kroku przebieg ewolucji człowieka. Nie sposób opisać wszystkich form ludzkich, które istniały w przeszłości, ale przynajmniej o niektórych z nich warto wspomnieć. Karol Darwin dostarczył bogactwa historycznego w postaci literatury na temat pochodzenia ewolucji człowieka, zwłaszcza swoich dwóch książek: O powstawaniu gatunków i O pochodzeniu człowieka  warto przeczytać te dzieła, aby szerzej zaznajomić się z tematyką powstania i ewolucji człowieka rozumnego.

Historia ludzkiego pochodzenia przyprawia o zawrót głowy. Warto jednak pamiętać, że nie pochodzimy od małp, a to jeden z największych mitów na temat ewolucji. To jest przykład niekorzystnego zjawiska, które utrzymywało się w naszej świadomości od setek lat. Ludzie i szympansy mają wspólnego przodka to jest pewne. To rozdzielenie mogło nastąpić między 6 a 4 milionami lat temu i od tego czasu podążamy własną drogą. Rozwój człowieka pokazuje, że potrzeba ogromnego wysiłku, aby stać się takim gatunkiem, jakim jest dzisiaj. Jednak ewolucja nie zatrzymała się, a współcześni ludzie wciąż się zmieniają, aby dostosować się do otaczającego ich świata.

Więcej na https://epicgirl.pl/